SZC logo

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

OM kód: 203039/008 | 6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 1.

Intézmény logo

Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum

HírekKözérdekű adatokÓrarendKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Kedves Látogatók!

TörténetTörténet

Városunkban a szakképzés közel 150 éves múltra tekint vissza. A tanoncképzés a vasárnapi iskolákban folyó oktatáshoz köthető. Ezek az iskolák három osztályosak voltak, a tanítás vasárnap délelőtt folyt. Kevés hatékonysággal működtek: a tanoncok nem látogatták rendszeresen a tanórákat, a mesterek sem ösztönözték őket erre.

Az 1872. évi VIII. tc., az ipartörvény megszüntette a céheket.  Helyüket az ipartársulatok vették át, amelyek alapszabályaikban megfogalmazták tanoncoktatással kapcsolatos célkitűzéseiket is. 1876-ban az Általános Ipartestület (melynek elnöke Zsoldos Ferenc volt) őszi ülésén javaslat született a rendszeres, iparhatóságilag ellenőrzött képzés megteremtésére. Ennek ellenére az 1870-es években a tanoncképzés a város egyik elhanyagolt, megoldatlan ügye volt. Az anyagi eszközök is hiányoztak az oktatás fejlesztésére.

A tanoncoktatás ügye 1883-ban rendeződött, amikor miniszteri rendeletre az ismétlőiskolát alsó ipariskolává szervezték át. A fenntartást a város vállalta magára, felállították az Ipartanodai Bizottságot, amely a közvetlen felügyeletet ettől kezdve az iskolaszékkel együttesen látta el. A bizottságnak tagja volt Zsoldos Ferenc fakereskedő és téglagyáros is.1883 őszén megindult a tanoncképzés a Szentesi Alsó Ipariskolában.

Az 1890-es évek végétől egyre népesebbé vált az ipariskola, mutatva az országos tendenciát, a fejlődő iparnak egyre inkább szüksége volt a képzett munkaerőre. Közvetlenül az első világháború előtt a szakirányú tanoncképzés is megjelent a városban. Az 1910/11-es tanévben megkezdte működését a Szentesi Községi Kereskedőtanonc Iskola.

A két világháború közötti időszakban a tanoncképzést az 1922. évi XII. tc., amely szervezeti felépítést és tantervet írt elő és 1936-os módosítása határozta meg.

A II. világháború után az 1949-es IV. törvény a tanoncoktatást gyökeresen változtatta meg, pl.: az iparostanonc elnevezés megszűnt, helyette elterjedt az iparostanuló. A törvény megnövelte az iskolák szerepét, kötelező lett az iskolalátogatás, a szakmunkásvizsga feltétele lett a sikeres tanulmányi eredmény. A szakmunkásképzés szigorúan a szocialista iparosítást szolgálta. 1950-ben a szakiskolákat sorszámmal látták el, a mi iskolánk a 603-as számot kapta, 603. sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola. 1951-ben a 7. törvényerejű rendelet bevezette a kötelező szakmai gyakorlatot.  Sajnos iskolánk nem rendelkezett saját épülettel. A Kossuth téri Általános Iskola alagsori termeiben, a gimnázium termeiben délután folyt az elméleti képzés. Önálló iskola épületet 1970-ben kapott az intézmény, amikor felépült a mai „A” épületünk, az akkori Beloiannisz utcán a gimnáziummal szemközt.

A rendszerváltás után,1992-ben vette fel iskolánk Zsoldos Ferenc nevét, ezzel is tisztelegve az ő munkássága előtt. A szakképzés mellett a 90-es évek elején a szakközépiskolai képzés is elindult a világbanki program keretében két szakmacsoporttal: ruhagyártó és gépjármű-karbantartó. A gyakorlati képzés főleg külső partnereknél folyt, 1998-ban adták át az iskola tanműhelyét a Rákóczi utcán. A kereskedő képzést segítette a taniroda átadása 2004 szeptemberében, az „A” épületben. Az 1990-es évek elején begyűrűzött a demográfiai hullám, a megnőtt tanulói létszám miatt új épületre volt szükség. 1991-ben kaptuk meg a Tóth József utcai épületet elméleti oktatás céljaira. A helyszűkét ez sem oldotta meg, évekig délután is kellett oktatnunk. Méltó körülmények közé akkor került az elméleti szakoktatás, amikor 2011-ben megkaptuk az egykori Petőfi Sándor Általános Iskola épületét a Szent Imre herceg utca végén.  

2005-től működik intézményünk alapítványa, a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Tanulóiért Alapítvány. Az alapítvány célja az adott tanévben a legkiválóbb tanulmányi és legkiemelkedőbb sportteljesítményt elért végzős tanulók jutalmazása. Országos tanulmányi versenyeken 1-6. helyezést elért tanulók díjazása, és minden a fent említett célokhoz kapcsolódó tevékenység támogatása.

A szentesi MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezreddel valamint a városi rendőrkapitánysággal együttműködésben 2009 óta a gépészeti ágazatot a Honvéd Kadét programmal kiegészítve, valamint rendészeti ágazati képzést is kínáljuk tanulóinknak. Ezeket a képzéseket azoknak ajánljuk, akik a honvédségben vagy a rendőrség kötelékében képzelik el jövőjüket. Mindkét képzésünk gyakorlatközpontú, a hivatásos katonák és rendőrök is tartanak órákat, így a diákok első kézből kaphatnak bepillantást a katonai és a rendészeti szervek munkájába. Emellett a testnevelés óra keretében önvédelmi képzésben is részesül, aki ezt a szakot választja. Mindkét képzés kezdetek óta sikeres.

Iskolánk 40 éves jubileumára 2010-ben ünnepségsorozattal emlékeztünk.  Az október 21-ei nyitóünnepségen avattuk fel az iskola zászlaját. Ebben az évben alapította a tantestület a Zsoldos-díjat, melyet az iskola olyan kiváló pedagógusai kaphatnak, akik legalább 20 évet tanítottak a Zsoldosban és sokat tettek a szakképzés színvonalának emeléséért.

.  Zsoldos-díjat kapott oktatók, dolgozók 2010-ben: Bandula Mihály, Bánfi Zsófia, Csorba László, Dongó László, Horváth István, K. Horváth Mihály, K. Horváth Mihályné, Dr. Laski Ferencné, Dr. Magyar Jánosné, Mészáros Jánosné, Dr. Pigler László, Törőcsik Imre, Veres János, Vincze Mihályné; 2011-ben: Buleca Jenő, Járainé Halász Ildikó, Valkai Attiláné; 2012-ben: Janó István, Torday Árpádné; 2013-ban: Kósa Ferencné, Zoltai Sarolta; 2016-ban: Buborné Zámbó Etelka; 2017-ben: Bugyáné Bakó Veronika.

A Tempus Közalapítvány Leonardo-pályázatának keretében 2006-ban Németországban nyolc fodrász, 2009-ben Franciaországban tizenhat központifűtés-szerelő, festő, fodrász, kőműves, szerkezetlakatos és élelmiszer-eladó tanuló, 2010-ben Németországban kilenc fodrász és hat villanyszerelő tanulónk vehetett részt külföldi szakmai gyakorlaton. A képzésre jelentkezés feltétele volt egy 90 órás nyelvtanfolyam elvégzése. Egy –egy évben a nyelvtanfolyam, a kiutazás, a kinti szállás és képzés költségére 9-10 millió forintot nyert az iskola. A szerencsés diákok négy-öt héten keresztül dolgozhattak külföldi oktatók mellett.

Új épülettel bővült iskolánk 2011-ben. Az egykori Petőfi Sándor Általános Iskola épülete került intézményünk használatába. Mindig szomorú, ha egy iskola gyerekek hiánya miatt kénytelen bezárni, de a volt petőfiseket vígasztalhatja, hogy továbbra is oktatási intézménynek ad otthont az általános iskola épülete.

2011-ben egy hattengelyes hegesztőrobot valamint öt hegesztő és plazmavágó berendezés került az iskola tanműhelyébe 50 millió forint értékben, melyet az 1000 Mester TISZK pályázatán nyert iskolánk. 2011-ben hasonló felszereltségű műhely csak három volt az országban.

2010-ben elkészült a főépület teljes szigetelése, így bár a városképben megszokott pirostéglák nagy része eltűnt a homlokzatról, a fűtési költségek jelentősen csökkentek. A Norvég Alap pályázatából napkollektorok kerültek a tetőre, melyek szintén az energiahatékonyságot szolgálják.

2015-ben jelentős változás történt a szakképzés irányításában, intézményünk a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum tagintézménye lett.

2017 évben tanműhelyünk külső szigetelése is megtörtént, ezen kívül a nyílászárók cseréje is megtörtént. A beruházás a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum költségvetéséből valósult meg.

Az utóbbi 8-10 évben az iskola szalagavató műsorai is egyre színvonalasabbak. A kezdetben még csak 1-1 táncot tartalmazó műsorban mára minden osztálynak külön tánca van. Az eseményről rendszeresen beszámol a helyi média. Az elmúlt három évben a tanárok külön produkcióval készültek, mely nagy sikert aratott a nézők körében.

2018-ban drámaszakkör indult az énekelni, szavalni, színdarabban játszani vágyó diákjaink részére. Hetente egy alkalommal megtartott kétórás foglalkozáson készülnek az előadásaikra. 2020 januárjában a szakkör résztvevői „Zsoldos hangok” címmel már harmadik alkalommal tartották meg évindító előadásukat a városi könyvtárban, mely méltán vívta ki a közönség elismerését.

Hagyományteremtő céllal rendezte meg 2018-ban iskolánk a környék általános iskoláinak meghirdetett, elméleti és gyakorlati feladatokat tartalmazó szakmaismereti versenyt. Nyolcvan iskola kapott meghívót a gépészet és kereskedelem területét felölelő versenyre. A megmérettetés nemcsak tapasztalatszerzés az általános iskolásoknak, hanem az intézmény képzési kínálatát is megismerhetik a versenyen való részvétellel, ami segíti a pályaválasztásukat.

A 2019-20-as tanévben jelentős eszközfejlesztés valósult meg intézményünkben, melyekkel növelni tudjuk a képzés szakmai színvonalát. A kereskedő ágazat Laurel pénztárgép kereskedelmi rendszert, a gépészet méréstechnikai labort, a hegesztő szakma APOLLO hegesztőszimulátort, a festő szakma GRACO festékszóró komplett rendszert, a gépi forgácsoló szakma Eduturn 200 CNC –t kapott. A beszerzések összértéke 25 millió Ft volt, melyet a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum finanszírozott.

Az elmúlt években megvalósult fejlesztéseknek, különböző népszerűsítő programoknak köszönhetően az iskolánkban tanuló gyerekek száma nem csökkent érdemben, ami a kedvezőtlen gyermekszületési számok miatt jelentős teljesítmény. Sőt a 2020/2021-as tanévet jelentős létszámbővüléssel kezdtük.

 

Az utóbbi években egyre több diákunk vesz részt különböző megmérettetésekben, versenyekben. A szakmai versenyeken kívül közismereti, sport versenyeken is eredményesen szerepelnek tanulóink.


Partnereink

SZC logo

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum


Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum

6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 1.

Telefon: +36-63-562-335

E-mail: zsoldosf@zsoldos.edu.hu

OM azonosító: 203039/008

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002467; E/2020/000182


2024Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum